Minden ami hadsereg
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

  Főoldal

  Fórum

•  Vendégkönyv

•   Levél a szerkinek

  Forrásoldalak  

  Katonaviccek


 Élmény? Kaland? Kihívás?
 Túlélőtúrát szervezünk!!  

   részletek itt: 

  

 Airsoft játék!!    

  részletek       

 

 


  Magyar honvédség

  U.S. Army

  Bundeswher Deutschland

  Pусская Aрмия

  military humor

  

 

  NATO

+ STANAG

ENSZ

•  EU

    

•  Alakulatok listája

•  Nő és katona?

•  Rendfokozati jelzések

•  A magyar fegyveres erők egyenruházata - régen és ma

•  A Magyar Honvédség és a NATO

•  Nemzeti katonai stratégia

  Új típusú biztonsági kihívások

  MH 34. Bercsényi

 

   

 Katonai jelképek

  Az egyenruha és a csapatzászló

  Hadilobogók és felségjel

  Az MH emblémája, csapatkarjelzések, NATO jelképe

 

 Katonai ünnepek

  A Magyar Honvédelem napja, Magyar Hősök Emlékünnepe

  Az Önkéntes Haderő Napja, a fegyvernemi nap, az MH fegyv.nemi ünnepei

Csapatünnepek és továbbiak

 

 

 

  

  U.S. Navy

  Navy SEALS

  Tengerészgyalogság (Marine Corps)

  Partiőrség (Coast Guard)

 

  Royal Navy

  

  KSK - Kommando Spezialkräfte

 

  ВДВ (VDV) - kül. ejtőernyős alakulat

 

Az oldal őre:

 

Online:

  Combatgrounds

  Military Mayhem

NATO

Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete – angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO, franciául Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN – 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949. április 4-én alapítottak Washingtonban. A szövetség célkitűzéseit az Észak-atlanti Szerződés foglalja magában, amelynek értelmében a tagállamok minden politikai és katonai eszközt igénybe vesznek a tagországok szabadságának és a biztonságának megőrzése érdekében. Hivatalos nyelvei az angol és a francia.

A NATO a hidegháborús fegyverkezési verseny egyik közvetlen eredménye. Napjainkban a tagországok határain túl is végez békefenntartói feladatokat, jelenleg afganisztáni missziójának kibővítésén tevékenykedik.

Magyarország – Csehországgal és Lengyelországgal közösen – 1999-ben vált a szövetség tagjává.

Eredet - az 1945-1949 időszak kulcseseményei

A NATO megalakulásának eredetét a második világháborúból származó nemzetközi politikai eseményekben kell keresnünk. A NATO-t olyan politikusok hozták létre, akik átélve a háborút egy életre megtanulták, hogy a legfontosabb cél egy olyan eszköz megteremtése, mely egyrészt megakadályozza, hogy az európai nemzetek ismét háborúba bonyolódhassanak egymással, másrészt pedig hatékony védelmet nyújt egy estleges külső fenyegetés esetén. A háború utáni Európa gazdasági káosza és belső megosztottsága miatt kizárólag a gazdaságilag megerősödött, stabil Egyesült Államok segítségével és részvételével volt elképzelhető egy ilyen eszköz életre hívása. Ebben a tekintetben az 1947-es esztendőt fordulópontnak kell tekintenünk, amikor az Egyesült Államok nyíltan megfogalmazta hármas politikai célkitűzését: a Szovjetunió feltartóztatásának elvét, a Truman-doktrínát és a Marshall-tervet. Ez bizonyíték volt, hogy külpolitikai figyelme ismét Európára szegeződött. Végül az 1948-ban lezajlott csehszlovák puccs és a berlini blokád tette teljessé a képet, mely elvezetett az Észak-atlanti Szövetség megalakításához.

A NATO története a külpolitikai események tükrében 1949-1989

A NATO alapelveit és célkitűzéseit a washingtoni szerződés tartalmazza, melyet 1949. április 4-én írt alá 10 nyugat-európai ország, valamint az Egyesült Államok és Kanada. A 14 cikkelyből álló szerződés angolul és franciául került megfogalmazásra, melyek ma is a szervezet hivatalos nyelvei. Kiemelendő a „biztonsági garancia"-ként elhíresült 5. cikk, mely kinyilvánítja, hogy a szervezet létrejöttének elsődleges célja, hogy védelmet nyújtson a külső fenyegetéssel szemben. Ebből is látható, hogy támadó politikát a NATO nem folytathat. Alapelvei közül legfontosabb a kollektív védelem elve. Bármely tagállamot ért támadás az egész szövetség elleni támadást jelent. A világ leghatalmasabb katonai-politikai szövetségének története során kiderül, hogy valamiféle szilárd állandóság tapasztalható a változások közepette: alapelvei közel 60 év távlatából is érintetlenek maradtak. A NATO 1949-1989-ig tartó történetét érdemes két nagyobb időszakra bontva tárgyalni. Az 1969-es fordulópont a Harmel-jelentéshez köthető, míg az 1989-es mérföldkő természetesen a közép és kelet-európai rendszerváltásokhoz, illetve a hidegháború befejeződéséhez.

Tagjai

Alapító tagok (1949)

 • USA Amerikai Egyesült Államok
 • Belgium Belgium
 • Dán Dánia
 • Egyesült Királyság Egyesült Királyság
 • Francia Franciaország
 • Holland Hollandia
 • Izland Izland
 • Kanada Kanada
 • Luxemburg Luxemburg
 • Norvégia Norvégia
 • Olasz Olaszország
 • Portugál Portugália

Később csatlakozott államok 

 • 1952 – Török Törökország, Görög Görögország
 • 1955 – Német Német Szövetségi Köztársaság
 • 1982 – Spanyol Spanyolország
 • 1999 – Cseh Csehország, Lengyel Lengyelország, Magyar Magyarország
 • 2004 – Bolgár Bulgária, Észt Észtország, Lett Lettország, Litván Litvánia, Román Románia, Szlovák Szlovákia, Szlovén Szlovénia
 • 2009 - Horvátország Horvátország, Albánia Albánia

Csatlakozásra váró államok 

Macedónia Macedónia, Ukrajna Ukrajna, Grúzia Grúzia,

Macedónia a Görögországgal mindeddig nem rendezett névvitája miatt 2008. április 3.-án nem kapott meghívást. Ukrajna és Grúzia meghívása egyelőre szintén elmaradt.

Ukrajna és Grúzia csatlakozása ugyanis fordulópontot jelentene a NATO tagsági politikájában. Szerbiának, Montenegrónak és Bosznia és Hercegovinának békepartnerséget ajánlott a NATO 2007-ben.

Semleges országok Európában 

Nemzetközi jogi értelemben semleges országok:

Svájc Svájc, Ausztria Ausztria,

A következő országok semlegességét nem támasztja alá semmilyen nemzetközi jogi garancia.

Svédország Svédország, Finnország Finnország, Írország Írország

 

 

██ Tagországok

██ Belépés előtt álló országok

██ Jövőbeli tagok

██ Tárgyalások folyamatban

██ A tagság nem cél

██ Egyéb országok

Legfontosabb Intézményei

Észak-atlanti Tanács 

Egyetlen politikai döntéshozó testület. A Tanács nagyköveti („állandó képviselők”), külügyminiszteri vagy állam- és kormányfői szinten ülésezik. A döntések érvényessége nem függ a szinttől. Az üléseken (szinttől függetlenül) a főtitkár elnököl. Az állandó képviselők hetente többször üléseznek Brüsszelben. A Tanács munkáját a Nemzetközi Titkárság, a Nemzetközi Katonai Törzs és bizottságok segítik.

Védelmi Tervező Bizottság 

Állandó képviselők részvételével ülésezik. Védelmi kérdésekkel foglalkozik. Irányelveket ad ki a NATO tagországainak.

Nukleáris Tervező Csoport 

Rendszeresen ülésezik, védelmi miniszterek részvételével. Nukleáris erőkkel kapcsolatos konkrét politikai kérdések megvitatása

Főtitkár, Titkárság 

A főtitkár felelős a szövetségen belül a döntéshozatali folyamat segítségében. Irányítja a nemzetközi Titkárság munkáját, elnököl a Tanács ülésein.

Katonai Bizottság 

A NATO legfelső katonai szerve. Tagjai a tagállamok vezérkari főnökei. Feladatuk katonai stratégiai kérdésekben vezetési funkciók ellátása. Javaslatokat dolgoz ki a Tanács számára katonai kérdésekben.

A Katonai Bizottság feladatai: 1. javaslatokat tesz a NATO politikai vezetése számára olyan intézkedések megtételére, amelyeket a NATO területének közös védelme szempontjából szükségesnek ítélnek 2. ellátja a vezetési funkciókat a katonapolitikai és stratégiai kérdésekben 3. katonai kérdésekben irányelveket ad ki a NATO stratégiai parancsnokainak, akik feladataik végrehajtása során a Katonai Bizottságnak tartoznak felelősséggel.

A Katonai Bizottság az állandó képviselők részvételével hetente legalább egy alkalommal ülésezik, de szükség esetén bármikor összehívható.

Ezen kívül évente három alkalommal a vezérkari főnökök szintjén tanácskoznak. Kettőt ezek közül Brüsszelben és egyet, pedig rotációs alapon valamelyik NATO országban.

A Katonai Bizottság elnökét a tagállamok vezérkari főnökei három éves hivatali időszakra választják meg, hatáskörét a Katonai Bizottság határozza meg, amelynek feladatai végrehajtása során minden tekintetben felelősséggel tartozik.

A Katonai Bizottság tevékenységét a tagországok katonai szakértőiből álló munkacsoportok, és a Nemzetközi Katonai Törzs támogatja.

Bizottságok és ügynökségek 

A Szövetség munkaszervei, meghatározott feladatkörben döntéseket készítenek elő.

Parancsnokságok 

A csapatok felkészítését, a hadműveletek tervezését látják el.

Euro-atlanti Partnerségi Tanács

Évente kétszer külügyminiszteri szinten ülésezik, havonta nagyköveti szinten.

 
Time
 
Számláló
Indulás: 2010-01-18
 

 

  

 

 

Innen látogattak:

Magyar áldozat, ISAF

Kabul: az utolsó kijárat

#  Ősöreg repülőt találtak az Antarktiszon

 
Gépkarabély 

*  A közismert: AK-47

*  A rivális: M-16

*  Steyr AUG

*  AMD-65

 Géppisztoly

*  MP5

*  KGP-9

 

*  9×19 mm Parabellum

  Katonai alapismeretek

   ZMNE

   NFTC - pilótaképzés

   Túlélés - Ami nem öl meg, az erősít

   Katonai közelharc

   MATASZ - magyar tartalékos szövetség

 

  Honvédelem

  HTKA - hadtechn.-i kerekasztal  :)

  Honvédelmi témájú blog

  OBSIT - military shop

  Másik oldalam: fantasy

#  Lopakodók

#  Lopakodók 2

#  Ellenséges terület

#  Ellenséges terület 2

#  Ellenséges terület 3

#  Egetverő haderő

#  Iraki misszió

#  Kommandóbázis

#  Kommandóbázis 2

#  Vadászpilóták

   

   


Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha